Antje Jans (1836-1911)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Jans Deelstra (1802-1853) & Janke Pieters Vlassinga (1809-1863)
Grootouders: Jan Hendriks Deelstra (1774-1850) & Sijtske Jans van der Meer (1777-1840)

Vader Jan Jans Deelstra was 34 jaar oud toen hij die maandagochtend rond 10.00 uur bij de Burgerlijke Stand binnenstapte. Daar liet hij noteren dat op zaterdag 19 november 1836, des morgens om twee uuren, onder Stiens was geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem declarant en zijne huisvrouw Janke Pieters Vlassinga, oud zevenentwintig jaren, zonder beroep, wonende aldaar, aan hetwelk hij verklaarde de voornaam Antje te willen geven. Daarmee was Antje het 6e kind in het gezin, maar zeer waarschijnlijk waren 2 van haar broertjes en zusjes al voor haar geboorte overleden.

Stiens 123

Vader Jan Jans was tichelknecht (stenen stapelaar) van beroep en verhuisde vrijwel continue achter het werk aan. En dus zou ook Antje in haar jeugd menigmaal van woonplaats wisselen:

 • 1836: Stiens
 • 1839: Leeuwarden
 • 1844: Aalsum
 • 1848: Lekkum

Antje Jans was 25 jaar oud, arbeidster van beroep en wonend in Franeker, toen ze met de 27-jarige Rinze Jans Elsenga in het huwelijk trad. Ze trouwden op zondag 13 april 1862 te Franeker. Rinze was geboren op zondag 4 januari 1835, om 01.00 uur in de nacht te Welsrijp. Hij was het 3e kind van vader Jan Rinses Elsenga en moeder Tjitske Wiegers Korthak. Rinze was tigchelknecht van beroep en woonde te Berlikum. Rinze’s vader was bij het huwelijk aanwezig, net als Antje’s moeder. Als getuigen traden op:

 • Piet Vlassinga, 49 jaar, arbeider, woonachtig te Franeker, oom van de bruid
 • Johannes Deelstra, 27 jaar, ovenknecht, woonachtig te Franeker, broer van de bruid
 • Berend Woudstra, 25 jaar, zadelmaker, woonachtig te Franeker, noch bruidegom noch bruid in den bloede bestaande
 • Jochum Spoelstra, 46 jaar, schoenmaker, woonachtig te Franeker, noch bruidegom noch bruid in den bloede bestaande

Zoals vaker aangegeven was de spelling in de 19e eeuw allerminst uniform. Met alle verwarring van dien. De ambtenaar bij het huwelijk van Antje Jans en haar man was zich hier terdege van bewust. Want hij liet onder andere de volgende passage in de akte opnemen: Rinze Jans Elsenga en Elzinga zijn één, en Jan Rinzes, Jan Elsenga, Elzinga en Elsinga zijn één. 

Antje Jans en Rinze Jans kregen de volgende kinderen:

 1. Jan, 15 februari 1863 te Franeker – 30 april 1863 te Franeker (1 maand)
 2. Janke, 17 november 1864 te Franeker – 29 april 1918 te Harlingen (53 jaar)
 3. Wieger, 12 januari 1867 te Franeker – 7 november 1933 te Franeker (66 jaar)
 4. Jan, 12 januari 1869 te Franeker – 31 mei 1923 te Franeker (54 jaar)
 5. Levenloos meisje op 1 februari 1872 te Franeker
 6. Johannes, 16 februari 1874 te Franeker – 23 februari 1948 te Franeker (74 jaar)
 7. Hendrik, 7 maart 1877 te Franeker – 25 juni 1939 te Franeker (62 jaar)

Franeker 96a

Hoe lang Rinze precies was, is niet bekend, maar wel dat hij bij de militaire keuring uit hoofde van gebrek aan lengte in 1854, 1855 en 1856 telkens voor één jaar, en in 1857 om dezelfde reden, voor altijd van dienst is vrijgesteld. Met andere woorden: Rinze was kleiner dan 1.55, de minimale lengte om voor dienst goedgekeurd te worden. Er is niets bekend over het werkleven van Rinze Jans. In de eerste aktes stond hij te boek als tichelknecht, net als zijn vader. Daarna blijft het tot aan zijn dood het nietszeggende arbeider. Hij plaatste geen advertenties, kwam niet bij de notaris en dit echtpaar blijft helaas dus vrijwel anoniem.

Rinze overleed op vrijdag 11 juli 1890, ’s avonds tien uur, in een huis in de wijk OV, nummer 30 te Franeker. In zijn overlijdensakte was hij weer een Elsenga geworden, de achternaam waarmee hij 55 jaar eerder geboren was. In alle jaren, en alle akten, na zijn huwelijk werd hij steeds opnieuw als een Elsinga genoteerd. Al zijn kinderen waren dan ook het leven in gegaan als een Elsinga, terwijl hijzelf werd geboren, huwde en overleed als een heuse Elsenga.

Antje zou haar man ruim 20 jaar overleden. Ze overleed tenslotte op maandag 13 maart 1911, 03.00 uur in de nacht te Franeker. Antje Jans Deelstra werd 74 jaar oud.

Antje Deelstra ad

Advertenties