Akke Jans (1814-1843)

Plaats In De Stamboom
Ouders: Jan Hendriks Deelstra (1774-1850) & Sijtske Jans van der Meer (1777-1840)

Vader Jan Deelstra was agtendertig jaren, van beroep tichelknegt te Beetgum en hij vervoegde zich op woensdag, de 2e februari 1814, om 10.00 uur in de ochtend bij de Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Jelsum. Daar liet hij noteren dat zijn vrouw Sijtske Jans op den eenendertigsten Januarij laatstleden, des avonds ten agt uren was bevallen van een dochtertje met de naam Akke.

Akke trouwde op 22-jarige leeftijd, op donderdag 16 juni 1836, om precies 12.00 uur in de middag met de 20-jarige Daniel Tiggelaar van Westendorp. Daniel was geboren op zaterdag 6 januari 1816, zijnde de Zaterdag, des nachts circa een uur te Sneek uit moeder Trijntje Sjoerds Knaap en vader Jan van Westendorp. Hij was, aldus de huwelijksakte, in 1836 zonder bepaald beroep. Alleen de vaders van de bruidegom en bruid waren aanwezig; de moeders lieten verstek gaan. Als getuigen traden op:

  • Klaas Jans van der Haring, 35 jaar, schipper, woonachtig in het schip zonder vaste woonplaats, neef van den bruidegom
  • Hendrik Jans Deelstra, 27 jaar, tigchelknecht, woonachtig te Lekkum, broeder van de bruid
  • Jan Westendorp, 53 jaar, schipper, wonende te Leeuwarden, vader van den bruidegom
  • Jan Deelstra, 63 jaar, tigchelknecht, woonachtig te Lekkum, vader van de bruid

Daniel had zich in 1835 moeten melden bij de Nationale Militie, voor de militaire keuring. Daar was hem ten deel gevallen het Nummer 290 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. In het document lezen we dat Daniel 1 meter 71 lang was, met bruine wenkbrauwen, blauwe ogen, een spitse neus en een ronde kin.

Akke Jans en Daniel Tiggelaar kregen de volgende kinderen:

  1. Johannes Daniel, 22 september 1836 te Lekkum – 28 september 1836 te Lekkum (5 dagen)
  2. Cecillia Johanna, 2 juli 1838 te Leeuwarden – 30 november 1867 te Leeuwarden (29 jaar)
  3. Tjitse Daniel, 27 december 1841 te Leeuwarden – 25 maart 1850 te Leeuwarden (8 jaar)

Daniel was metselaar van beroep, en later vinden we hem terug als koopman in wijk K, no 8 te Leeuwarden.  Met de namen van zijn kinderen pakte hij flink uit. Voluit heette Cecillia bijvoorbeeld: Cecellia Johanna Tiggelaar van Wensdorp. En da’s een naam waar je mee thuis kunt komen.

Daniel’s vader Jan van Westendorp was een opmerkelijk man. Hij was in 1783 in Haarlem geboren. Hij verhuisde in 1808 van Amsterdam naar Stavoren en vervolgens in 1815 van Stavoren naar Leeuwarden. Vader Jan was schoolonderwijzer in 1814, kantoorbediende in 1816, schrijver in 1816, 1822, 1836 en 1846 en klerk in 1824, 1826 en 1850 (onder andere voor de commissie van landbouw in Friesland). Zoals we konden zien was zoon Daniel in 1816 geboren. Het was Jan van Westendorp die de aangifte deed en erkende (of moeten we zeggen: bekende) de vader te zijn. Want hij was niet gehuwd met Trijntje Sjoerds Knaap, dat zou pas 5 jaar later(!), in 1821 gebeuren. Wellicht had dit late ja-woord te maken met de persoonlijke crisis die hem trof: in 1817 namelijk werd hij beschuldigd van diefstal. In 1824 diende hij een rekest tot rehabilitatie in en in 1825 werd zijn naam inderdaad gezuiverd.

Beschuldiging 1824

Rehabilitatie 1825

Het was Daniel zelf die zich op donderdag, de 29e juni 1843 meldde bij de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Provincie Vriesland. Daar liet hij noteren dat zijn vrouw Akke Jans Deelstra, op den achtentwintigsten dag der maand Juny, des avond te elf ure te Leeuwarden was overleden. Ze werd slechts 29 jaar oud.

Daniel bleef achter met 2 kleine kinderen: Cecillia Johannes 4 jaar oud en Tjitse Daniel 1 jaar. Hij hertrouwde op zondag 31 oktober 1847 in Leeuwarden met Vroukje Rinses Postma en drie jaar na hun huwelijk zou hun zoontje Tjitse op 8-jarige leeftijd overlijden. Zoals gezegd was hij metselaar van beroep en in 1867 en 1870 zien we zijn naam in de krant verschijnen.

1867

Te Huur

Vroukje Rinses Postma, Daniel’s tweede vrouw, overleed in 1880 en hij zou de laatste paar jaren van zijn leven alleen doorbrengen. Hij had zijn beide echtgenotes en zijn drie kinderen overleefd. Hij overleed tenslotte op dinsdag, de 1e mei 1883 te Leeuwarden. Net als zijn tweede vrouw Vroukje werd hij 67 jaar oud.

Advertenties