Jan Hendriks (1774-1850)

Jan Hendriks Deelstra (Dijlstra zoals het eerst werd opgetekend) werd in 1774 te Tytsjerk geboren. Zijn ouders Hendrik Jans en Ytje Tjisses waren daar op 22 september 1763 getrouwd. Het is uiteraard zeer waarschijnlijk dat hij meerdere broertjes en zusjes heeft gehad, maar vooralsnog zijn die niet gevonden.

Wel weten we dat Jan Hendriks op zondag 17 mei 1801 te Leeuwarden in het huwelijk trad met Sijtske Jans van der Meer. Net als zijn ouders was Jan Hendriks katholiek en het huwelijk werd dan ook voltrokken voor de Rooms Katholieke statie in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden. Zijn vrouw Sijtske Jans werd in 1777 in Goutum geboren als dochter van Jan Hoites van der Meer en Antje Jans. Op de dag van het huwelijk was Jan Hendriks 27 jaar oud en zijn vrouw Sijtske 24.

Samen kregen zij de volgende kinderen:

  1. Johannes, 9 juni 1802 te Lekkum – 15 augustus 1853 te Franeker (51 jaar)
  2. Ydje, 12 april 1805 te Leeuwarden – 19 september 1889 te Leeuwarden (84 jaar)
  3. Hendrikus, 30 oktober 1808 te Leeuwarden – 10 september 1839 te Lekkum (30 jaar)
  4. Antje, 27 oktober 1810 te Lekkum – 27 maart 1879 te Lekkum (68 jaar)
  5. Akke, 31 januari 1814 te Jelsum – 28 juni 1843 te Leeuwarden (29 jaar)
  6. Tjisse, 24 oktober 1819 te Lekkum – 22 februari 1834 te Lekkum (14 jaar)

i64

Als we kijken naar de geboorteplaatsen zien we dus een merkwaardig pendel gedrag tussen Leeuwarden en Lekkum. Zijn oudste zoon Jan zal het nog veel bonter maken, maar ook hier verhuisde de familie dus om het jaar van en naar Lekkum.

Jan Hendriks maakte al gebruik van een achternaam voordat het in 1811 door de Franse bezetters verplicht gemaakt werd. Bij de geboorte van zijn eerste zoon in 1802 laat hij al de achternaam Deelstra optekenen. De klerk was wellicht volledig van slag door deze nieuwigheid en schreef in verwarring de naam Dijlstra op. Op maandag 30 december 1811 zette jan Hendriks de zaak recht. Hij liep van Lekkum naar Jelsum en liet daar de achternaam Deelstra vastleggen. In de akte lezen wij dat hij de navolgende kinderen had: Johannes, oud 9 jaren, Ytje, oud 6 jaren, Hendrikus, oud 3 jaren, Antje oud 1 jaar. Hij tekende de akte niet, omdat de comparant verklaarde niet te kunnen schrijven.

1811-Jan-Hendriks

Nieuws 1789

De veroordeelde was al enige jaren gehuwd met Rijk Tymens, een matroos op de Pallas, een schip van de Friese Admiraliteit. Gedurende zijn afwezigheid heeft zij zich door een ander manspersoon laten beswangeren en is ze bevallen van een welgeschapen kind van het mannelijk geslacht. Het welk sijnde saaken van quaden exempel die daarom anderen ten exempel niet ongestraft behoren te blijven. Het Hof, op alles rijpelijk gelet en geconsidereert hebbende veroordeelt Baukje tot strenge geseling door de scherprechter op het schavot.

Sijtske Jans overleed op dinsdag 7 juli 1840, op Snakkerburen, onder Lekkum. Snakkerburen maakt(e) samen met Miedum en Lekkum onderdeel uit van zogeheten Trije Doarpen. Zij werd 63 jaar oud. Jan Hendriks overleefde haar en overleed op dinsdag 10 september 1850, 17.00 uur in een huis genummerd 57 te Lekkum. Hij werd 76 jaar oud.

Advertenties